پێش ناردنی منداڵەکەت بۆ قوتابخانە

33 هەموو خوێنراوەکان, خوێنراوەکانی ڕۆژانە نیە

33 هەموو خوێنراوەکان, خوێنراوەکانی ڕۆژانە نیە زانکۆکورد – بەخشین دایک و باوک ھەمیشە حەز بەوە دەکات منداڵەکانی لە قوتابخانە لە ھەموو

خوێندنەوەی زیاتر