سوودەکانی توێکڵی مۆز

38 هەموو خوێنراوەکان, خوێنراوەکانی ڕۆژانە نیە

38 هەموو خوێنراوەکان, خوێنراوەکانی ڕۆژانە نیە زانکۆکورد – جۆراوجۆر مۆز خواردنێکی زستانەی زۆر بەتام و بەچێژە پاش خواردنی خێرا توێکڵەکەی فڕێدەدرێت،

خوێندنەوەی زیاتر